Biuro Podróży - EURO-TOUR
 
    
 

    W 1879 roku w swojej "Monografii miasta Sandomierza" ks. Melchior Buli??ski opisuje jednÂ? z sandomierskich latarni przydroÂ?nych tzw. Latarni?? ChocimskÂ? przy ulicy Zawichojskiej 2, usytuowanÂ? na terenie posesji Cypriana StruÂ?y??skiego. Latarnia ta jest wyodr??bniona w terenie poprzez otaczajÂ?cy jÂ? od poÂ?udnia gÂ???boki parów, a z drugiej strony poprzez drog?? dojazdowÂ? do dworku. Na stronach 414-415 "Monografii..." ks. Melchior Buli??ski tak oto opisuje znanÂ? mu z opowiada?? histori?? zwiÂ?zanÂ? z tÂ? latarniÂ?:

    "... WedÂ?ug staroÂ?ytnego ustnego podania, pod tÂ? figurÂ? majÂ? spoczywa?? koÂ?ci polegÂ?ych lub zmarÂ?ych Tatarów wyznania mahometa??skiego, w którymby to jednak czasie miejsce mie?? mogÂ?o, trudno z pewnoÂ?ciÂ? powiedzie??. To podanie moÂ?naby chyba poprze?? tym powodem, iÂ? kiedy przed kilku laty rozkopywano ziemi?? okoÂ?o tej figury, to znaleziono w tem miejscu znacznÂ? liczb?? szkieletów ludzkich w postawach siedzÂ?cych. Te koÂ?ci wywieziono na cmentarz grzebalny, i razem z koÂ???mi chrzeÂ?cia??skiemi pochowano..."

PowyÂ?sze "staroÂ?ytne ustne podanie" nie wyjaÂ?nia nam oczywiÂ?cie etymologii nazwy Latarnia Chocimska. WedÂ?ug tradycji ludowej latarnia ta zostaÂ?a ufundowana okoÂ?o 1680-1690 roku przez rycerzy ChorÂ?gwi Ziemi Sandomierskiej, którzy wrócili szcz??Â?liwie do domu do zwyci??skiej bitwie wojsk hetmana Jana Sobieskiego z Turkami pod Chocimiem w 1673 roku. Brak jest jednak w kronikach miasta jakichkolwiek dokumentów ten fakt potwierdzajÂ?cych.

    Nazwa tej latarni pozostanie tak dÂ?ugo w sferze poda?? i legend, dopóki nie znajdzie si?? innych materiaÂ?ów archiwalnych opisujÂ?cych histori?? jej powstania.


Autor opracowania:  MirosÂ?aw Tusznio.

 
HOTEL "SARMATA" ***
(C) 2013 Biuro Podróży - Euro-Tour
drukarnia cyfrowa aledruk